Trang chủ Tiên Hiệp Tiên Hiệp (Cổ điển) Nhất Thế Tôn Sư Quyển 1 - Chương 1 : Xảo trá.

Nhất Thế Tôn Sư

Tác giả: Mực thích lặn nước

  • Tiên Hiệp

    Thể loại
  • 19-03-2015Ngày đăng
  • 4088 từ

    Hoàn thành
Truyện được đăng bởi thành viên của Tàng Thư Các
©Tàng Thư Các

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Quyển 1 - Chương 1 : Xảo trá.

Nhất Thế Tôn Sư Mực thích lặn nước 4088từ 2015-03-19 01:16:36

    Nhất Thế Tôn Sư
    Tác giả: Mực Thích Lặn Nước
    QUYỂN I: THIẾU NIÊN HIỆP KHÍ
    Chương 1: Xảo trá.
    Dịch giả: archnguyen1984
    Nguồn: bachngocsach
    Giới thiệu:
   
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn