Trang chủ Huyền Huyễn Dị thế đại lục Nhất Phẩm Ngỗ Tác (Nữ Ngỗ Tác) Quyển 2 - Chương 10 : Đế vương gặp dân

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Quyển 2 - Chương 10 : Đế vương gặp dân

Quyển 2 - Chương 10: Đế vương gặp dân
Edit: Leo
Phong tuyết không yên, tiếng người chợt tĩnh.
Một giọng nói không nhanh không chậm từ trong công đường vọng ra: “Triều Vinh, rút người của ngươi đi, trẫm đã tới nơi đây, cũng nên trông thấy bá tánh Phụng huyện.”
Dân đã dâng lòng oán hận, đế vương muốn gặp bá tánh.
Tri huyện Phụng Huyện
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn