Trang chủ Võ hiệp Võ hiệp cổ điển Nhất Dạ Trạch Truyền Thuyết Chương 24-End : Khải hoàn

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 24-End : Khải hoàn

Nhất Dạ Trạch Truyền Thuyết Kiếm Ma 2144từ 2014-04-21 15:10:47

Nhất Dạ Trạch truyền thuyết

Chương 24: Khải hoàn
Tác giả: Kiếm Ma
Nguồn: tangthuvien
Sau chiến sự diễn ra tại Nhất Dạ Trạch, Triệu Quang Phục và Trần Bá Tiên có thêm nhiều lần giao chiến với nhau. Vạn Xuân quân tiếp tục sử dụng sách lược như cũ, dựa vào địa thế mà tạo ra những tuyến phòng thủ nghiêm
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn