Trang chủ Huyền Huyễn Đông Phương Huyền Huyễn Người Người Đều Yêu Gấu Trúc Chương 7 : Phiên Ngoại (Hết)

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 7 : Phiên Ngoại (Hết)

☆ Phiên ngoại (hết)

Một năm sau, Tiên giới nổi danh Tu Trúc Tiên quân tại nhà mình đỉnh núi tổ chức một hồi đại điển, vô số tiên nhân trước tới tham gia.

Tu Trúc Tiên quân là Tiên Giới ít có tu luyện kỳ tài, thêm chi phi thường thần bí, Tiên giới

Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn