Trang chủ Tiên Hiệp Tiên Hiệp (Cổ điển) Nghịch Thiên Kỹ Chương 100 : Đấu Trường Nổi Gió

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 100 : Đấu Trường Nổi Gió

Nghịch Thiên Kỹ Tịnh Vô Ngấn 2632từ 2015-09-09 15:57:50
Lúc này ở bên ngoài hoàng thành nơi diễn ra cuộc thi đấu cầm nghệ của tứ đại đế quốc, khắp nơi đều có những tốp người đứng túm năm tụm ba một chỗ, hoặc là dân chúng của đế đô đến xem thi đấu,hoặc cũng là người của tam đại đế quốc đến thi đấu cùng với đoàn người tùy tùng.
Trong đó, có một đôi thanh niên nam nữ đang đứng nói cười rất vui vẻ, chàng trai thì tuấn
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn