Trang chủ Tiên Hiệp Tiên Hiệp (Cổ điển) Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên Quyển 1 - Chương 1 : Nếu có kiếp sau, bạn quân thiên hạ vũ!

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ

  • Tiên Hiệp

    Thể loại
  • 22-02-2014Ngày đăng
  • 7953 từ

    Hoàn thành
Truyện được đăng bởi thành viên của Tàng Thư Các
©Tàng Thư Các

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Quyển 1 - Chương 1 : Nếu có kiếp sau, bạn quân thiên hạ vũ!

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ
Quyển 1: Thiên Ngoại Lâu.
-----oo0oo-----
Chương 1: Nếu có kiếp sau, bạn quân thiên hạ vũ!

Dịch: Thương Long

Nguồn: 4vn.eu

 

Cửu Trọng Thiên, giữa biển mây, đài Phong Lôi, Nhất Tuyến Thiên!

Nơi đấy chính là đài

Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn