Trang chủ Thanh Xuân Truyện Teen My Vampire Chương 18 :

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 18

My Vampire Princess Devil 1396từ 2014-07-10 14:23:33
Bella hơi giật mình, quay lại phía sau.
Kris cùng Adiou, đều đang đứng đó. Người vừa rồi nói, chính là Kris.
-”Hạ màn thôi. Chúng ta xem kịch như vậy là đủ rồi.”
-”Làm sao?…”
-”Thực ra thì có vẻ ngươi đóng kịch không tốt, bị ta phát hiện ra rồi.”-Ritera Aki vô cùng thoải mái mà đứng dậy.
Bella ngạc nhiên
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn