Trang chủ Tiên Hiệp Tiên Hiệp (Cổ điển) Mục Thần Ký Chương 1 : Trời tối, đừng ra ngoài

Mục Thần Ký

Tác giả: Trạch Trư

  • Tiên Hiệp

    Thể loại
  • 30-08-2017Ngày đăng
  • 2925 từ

    Hoàn thành
Truyện được đăng bởi thành viên của Tàng Thư Các
©Tàng Thư Các

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 1 : Trời tối, đừng ra ngoài

Mục Thần Ký Trạch Trư 2925từ 2017-08-30 21:47:56
Trời tối, đừng ra ngoài.
Câu nói này đã truyền lưu ở Tàn Lão thôn từ rất nhiều năm trước, cụ thể là truyền xuống từ khi nào thì đã không thể chứng minh được. Có điều, câu nói này là chân lý không cần nghi ngờ.
Trong Tàn Lão thôn, Tư bà bà nhìn ánh nắng chiều khuất dần sau núi mà sốt ruột. Theo vầng mặt trời lặn xuống, một tia nắng cuối cùng biến mất, đất trời đột nhiên
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn