Trang chủ Võ hiệp Võ hiệp cổ điển Mê Tông Tuyệt Đao Chương 29 : Phát Ma âm lung lạc Ma vương Chính thắng tà phục ma hiển đạo

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 29 : Phát Ma âm lung lạc Ma vương Chính thắng tà phục ma hiển đạo

Mê Tông Tuyệt Đao Liễu Tàn Dương 12924từ 2014-06-03 09:14:48
Như bóng u linh vô thanh vô ảnh Trương Khánh Long lần đầu đặt chân vào một động thất tối mờ cũng phần nào do bên ngoài là cả một khu rừng trồng toàn thiết vân sam khiến mọi ánh sáng từ vầng dương quang cũng khó lòng soi rọi đến. Trương Khánh Long chợt chậm bước và quyết không để gây bất kỳ tiếng động nào ngoại trừ một câu gọi thật khẽ được Trương Khánh Long chủ ý phát vào trong
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn