Trang chủ Ngôn Tình Ngôn Tình Hiện Đại Máu Đọng Chương 52 : Phiên Ngoại Hải Đường – Thiệu Đình

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 52 : Phiên Ngoại Hải Đường – Thiệu Đình

Máu Đọng Phong Tử Tam Tam 7198từ 2015-07-28 09:16:45
1. Trước khi Hải Đường và Thiệu Đình kết hôn, mối quan hệ của họ không tốt lắm, mỗi lần gặp nhau đều như đánh giặc, nồng nặc mùi khói súng. Sau khi kết hôn thì tình hình càng không có khả năng thay đổi: cô đã sớm nghe nói Thiệu Đình này giỏi tâm kế như thế nào, tâm tư tàng
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn