Trang chủ Tiên Hiệp Tiên Hiệp (Cổ điển) Mãng Hoang Kỷ Quyển 1 - Chương 1 : Địa phủ

Mãng Hoang Kỷ

Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị

  • Tiên Hiệp

    Thể loại
  • 23-04-2014Ngày đăng
  • 5373 từ

    Hoàn thành
Truyện được đăng bởi thành viên của Tàng Thư Các
©Tàng Thư Các

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Quyển 1 - Chương 1 : Địa phủ

Mãng Hoang Kỷ Ngã Cật Tây Hồng Thị 5373từ 2014-04-23 11:11:12

MÃNG HOANG KỶ

Tác Giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị
Chương 1: Địa phủ
Dịch giả: cunilu
Biên dịch: cunilu
"Nhanh lên đi!"
"Các người đều đã chết, đều biến thành quỷ rồi, nhanh lên."
"Ngươi là vương gia? Ngàn vạn con dân, ba vạn thiết kỵ? Vương gia ở dương gian xuống đến âm
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn