Trang chủ Kỳ Huyễn Kiếm cùng ma pháp Ma Thần Tướng Quân Quyển 1 - Chương 1 : Dị giới pháo hôi

Ma Thần Tướng Quân

Tác giả: Kiều Phong

  • Kỳ Huyễn

    Thể loại
  • 25-05-2014Ngày đăng
  • 5199 từ

    Hoàn thành
Truyện được đăng bởi thành viên của Tàng Thư Các
©Tàng Thư Các

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Quyển 1 - Chương 1 : Dị giới pháo hôi

Ma Thần Tướng Quân Kiều Phong 5199từ 2014-05-25 18:04:05

Ma Thần Tướng Quân

Tác giả: Kiều Phong
Tập 1 - Chương 1 : Dị giới pháo hôi
Dịch: Đại Ma Thần
Mưa tên dày đặc khắp trời bắn tới, giống như châu chấu bay.
Dương Chính tay trái cầm chiếc thuẫn nhỏ hình tròn, cả người cố sức rúc lại, cuộn lại thành hình tròn, rụt trong hàng ngũ
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn