Trang chủ Tiên Hiệp Tiên Hiệp (Cổ điển) Luân Hồi Tu Chân Quyết Chương 33 : Lưu Ly Kiếm Tông thánh trì

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 33 : Lưu Ly Kiếm Tông thánh trì

Luân Hồi Tu Chân Quyết Vi Vi Hồng Khí 2182từ 2016-05-29 01:04:49
Lưu Ly Kiếm Tông tồn tại hai loại hộ vệ, một loại là Ngân Y hộ vệ, muốn trở thành Ngân Y hộ vệ yêu cầu thấp nhấp là Tinh Thần cấp, mà muốn trở thành Kim Y hộ về thì cần tu vi Viêm Dương cấp.
Trước mắt là một vị Kim Y hộ vệ, chính là một gã cường giả Viêm Dương cấp.
“Đại nhân, toàn bộ người tiến hành thánh trì tẩy lễ lần này đều đã được đưa đến.” tên Ngân Y hộ

Chương VIPbạn cần đăng ký để đọc chương này

Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn