Trang chủ Ngôn Tình Đam Mỹ Lòng Tra Công Mỗi Ngày Hoảng Hốt Chương 1 : Liệt Diễm

Lòng Tra Công Mỗi Ngày Hoảng Hốt

Tác giả: Cật Phạn Phạn Phạn

  • Ngôn Tình

    Thể loại
  • 04-07-2019Ngày đăng
  • 2565 từ

    Hoàn thành
Truyện được đăng bởi thành viên của Tàng Thư Các
©Tàng Thư Các

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 1 : Liệt Diễm

Ngày thứ hai Cận Đình kết hôn, Quý Chước dời khỏi căn hộ ở chung,
Chung sống năm năm, đồ vật của y và Cận Đình đều để cùng một chỗ, rất nhiều thứ tuy hai mà một. Quý Chước thu dọn chừng mấy ngày mới có thể phân đồ của mình ra được. Y thu dọn rất cẩn thận, thậm chí ngay cả bức ảnh hai người để ở đầu giường cũng xé nửa chụp mình ra, còn những thứ không phân ra được
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn