Trang chủ Võ hiệp Võ hiệp cổ điển Long nhi thánh nữ Chương 21 : Thả đoạn tơ tình

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 21 : Thả đoạn tơ tình

Long nhi thánh nữ Tư Mã Tử Yên 10297từ 2014-06-03 14:31:04
Thốt xong, rút trường kiếm bên hông cầm tay, Niên Canh Nghiêu đảo bộ vào cuộc chiến.
Một chống ba cao thủ, Dận Trinh không khỏi nao núng. Có Niên Canh Nghiêu vào, chàng lấy lại bình tĩnh liền.
Cuộc chiến xoay thế quân bình nhanh chóng.
Tuy nhiên, chàng và Niên Canh Nghiêu muốn thủ thắng cấp tốc, không phải là việc dễ làm.
Song phương trao đổi độ năm mươi chiêu.
Long Khoa
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn