Trang chủ Quân Sự Quân Sự - Lịch Sử Loạn 12 Sứ Quân Chương 8 :

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 8

Loạn 12 Sứ Quân Nguyễn Ngọc Đăng Châu 3159từ 2014-05-24 10:00:50

LOẠN 12 SỨ QUÂN

Tác giả: Nguyễn Ngọc Đăng Châu
Bút danh: Thusinh_dalat
CHƯƠNG 8
Trúng mai phục, Công Tiễn bỏ mình.
Thả Kiều Thuận, Bộ Lĩnh đắc nhân tâm.
Thành Đại La đã hai ngày hai đêm không ngủ, dưới chân tường thành cao lớn là một đống xác chết la liệt
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn