Trang chủ Tiên Hiệp Huyễn tưởng tu tiên Linh Thế Hồn Thần Chương 32 : Đối chiến Phong lão

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 32 : Đối chiến Phong lão

Linh Thế Hồn Thần Gia Kiện Hạo Hiên 1338từ 2019-10-20 18:20:32
‘’ Tiểu Tinh, có thông báo tập luyện ‘’ Giang Nam Nam chạy vào, mỉm cười nói
‘’ Ừm, đệ đã biết’’
Hắn sửa sang một chút rồi tiến tới quảng trường.
Trời hôm nay không nắng lắm, gió thổi nhè nhẹ, thời tiết phù hợp cho một cuộc đấu khốc liệt.
Khi hắn đến nơi thì tất cả học viên đang tự tập luyện, người nào cũng mồ hôi mồ kê, nhễ nhại.
Phong lão sư
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn