Trang chủ Ngôn Tình Ngôn Tình Hiện Đại Lãnh Lệ Chi Tinh Chương 10 : Chương 10

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 10 : Chương 10

Lãnh Lệ Chi Tinh Bồng Vũ 1275từ 2015-12-28 10:35:06
Xí nghiệp Hải An về sau trở thành một công ti của Bắc Cực Tinh, nhưng trước mắt giao cho Trình Duy Trạch phụ trách, nhiệm vụ Gia Cát Tung Hoành giao cho hắn chính là trong một năm làm công ty tăng trưởng 3%, nếu không hắn sẽ mất chức chủ tịch. Vì vậy, Trình Duy Trạch đã sửa được thói chơi bời lêu lổng trước kia, liều mình học tập, một tháng qua, dưới sự quản lí của hắn, Hải An đã
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn