Trang chủ Ngôn Tình Đam Mỹ Làm Một Con Tang Thi Ưu Nhã Ở Mạt Thế Chương 46 : Phiên ngoại 2

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 46 : Phiên ngoại 2

Nên tới, trốn cũng trốn không xong.
Cố Dĩ Hiên cùng Nhiếp Lê, chú định sẽ có một hồi tranh đấu, ai mạnh ai yếu, phải thử một chút mới có thể biết.
Hai người đứng ở nơi đó, giương cung bạt kiếm.
Hàn ý trống rỗng dâng lên, trong không khí vang lên từng trận âm thanh kết băng, bạch khí từ Nhiếp Lê lòng bàn chân lan tràn, thẳng bức Cố Dĩ Hiên.
A, thế nhưng không né không
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn