Trang chủ Huyền Huyễn Dị thế đại lục Làm Không Hối Hận, Sống Không Hối Tiếc Chương 10 : Lần đầu đánh nhau

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 10 : Lần đầu đánh nhau

Chẳng bao lâu bữa tiệc bắt đầu, Bạch Nhiên Đế Quân sau làm tròn nhiệm vụ nhân vật chính của mình thì cũng trốn đi cùng bọn Lục Quân giao lại bữa tiệc cho đám con cháu của mình xử lí.
Trong Đàm Cư, bọn Lục Quân thượng thần cùng Bạch Nhiên đang uống rượu cười nói vui vẻ, hoàn toàn không quan tâm tới việc lạm dụng hậu bối thay mình làm chủ bữa tiệc. Phía xa xa, nam nhân áo bạc đang
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn