Trang chủ Võ hiệp Võ hiệp cổ điển Huyết biển bức Chương 08 : Tự sát để tạ tội Ân oán một phen xong

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 08 : Tự sát để tạ tội Ân oán một phen xong

Huyết biển bức Hoàng Ưng 9980từ 2014-06-03 15:38:37
Ba người bọn Sở Lãng săn được mấy con gà rừng thỏ rừng trở về, được Mai Ngọc Sương cho biết ông già bị Thẩm Thăng Y thuyết phục thu họ làm đồ đệ, không người nào không mừng rỡ vì được quá cả lòng mong đợi. Ba người cũng không chờ Thẩm Thăng Y chỉ bảo, đã nhất tề bước tới lạy ông già, gọi là sư phụ.
Ông già hai hàng chân mày cau lại, rồi lập tức giãn ra, khanh khách
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn