Trang chủ Ngôn Tình Đam Mỹ Hôn Ước(DM) Chương 39 : Phiên ngoại 1 – Thượng

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 39 : Phiên ngoại 1 – Thượng

Hôn Ước(DM) Mạn Mạn Hà Kỳ Đa 2322từ 2020-05-13 09:08:00
Hàn Trình toàn tâm toàn ý muốn tổ chức một lễ cưới thế kỷ, khi giao bản kế hoạch sơ lược cho bên tổ chức sự kiện chuyên nghiệp, còn không quên bỏ thêm một câu “không có dự toán”.
“Ngài sợ mọi người không biết sao?” Hạ Thiên như bé thỏ xù lông, “Một ngày là đủ rồi, làm rình rang như thế để làm gì hả?!”
Nay là cuối tuần, chẳng qua Hàn Trình còn bận nhiều việc, y
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn