Trang chủ Võ hiệp Võ hiệp cổ điển Hệ Thống Tu Luyện Toàn Năng Chương 134 : Ảnh Tử, Tào Tư Nhã. (2)

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 134 : Ảnh Tử, Tào Tư Nhã. (2)

- Ngươi muốn bái ta làm thầy, ngươi xem ta mới bao nhiêu, ngươi muốn bái ta làm thầy, đây không phải chê cười sao? Mau đứng lên, ta sẽ không thu đồ đệ, ít nhất ta ở trước ba mươi tuổi là sẽ không thu đồ đệ.
Dương Lỗi lắc đầu nói.
- Không, ngươi không thu hạ ta, ta sẽ không đứng dậy.
Hắn ngữ khí thập phần kiên quyết, trong mắt hiện lên một tia kiên định.
- Ngươi
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn