Trang chủ Võ hiệp Võ hiệp cổ điển Hệ Thống Tu Luyện Toàn Năng Chương 130 : Nhiệm vụ tạp biến hóa. (2)

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 130 : Nhiệm vụ tạp biến hóa. (2)

Nhớ rõ mình ở lần thứ nhất từ Yên Sơn tu luyện trở lại gặp một nam tử thần bí, nam tử kia có phải cũng có mục đích hay không?
Bất quá bất kể nói thế nào, chỉ cần bọn hắn không đối với mình bất lợi là được rồi, huống chi Càn Khôn phiến cùng Chấn Thiên Linh này đều là đồ tốt, ngu sao mà không muốn. Có lợi mình còn không thu, mình không phải người ngu sao.
Sự tình gì
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn