Trang chủ Võ hiệp Võ hiệp cổ điển Hệ Thống Tu Luyện Toàn Năng Chương 114 : Xảo trá Trương Dật. (2)

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 114 : Xảo trá Trương Dật. (2)

- Biết rõ là tốt rồi, ngươi về sau còn phải tiếp tục cố gắng, có câu sư phó dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân, về sau đường cần chính ngươi đi, lục lọi, ta cái làm sư phó này, dạy không được ngươi quá nhiều.
Lúc này Trương Dật đứng lên, đi về hướng quầy hàng cách đó không xa.
- Sư phó, ngươi không thể nói như vậy, đệ tử muốn học tập còn có rất nhiều, còn có rất
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn