Trang chủ Kỳ Huyễn Kiếm cùng ma pháp Hệ Thống Game Tại Dị Giới Chương 722 : Không chịu nổi một kích

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 722 : Không chịu nổi một kích

Nhị Thất Lang còn muốn tiếp tục nói, dường như còn chưa đã nghiền. Phía dưới người quan chiến còn đang một bộ mộng bức không kịp phản ứng đây. Đây còn muốn chiến hay không a, sao lại giống như mấy mụ béo bán hàng rong chửi đổng vậy.
Hoàng Minh thở dài một hơi, đối với Nhị Thất Lang ở đối diện còn đang lải nhải hát liền quát:
- Đủ rồi!
Tiếng quát này đủ lớn khiến
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn