Trang chủ Huyền Huyễn Đông Phương Huyền Huyễn Hậu Cửu Đỉnh Ký Chương 55 : Sơ lâm năm trọng giới

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 55 : Sơ lâm năm trọng giới

Hậu Cửu Đỉnh Ký Thư Tả Vị Lai 2917từ 2014-05-24 22:40:04

Hậu Cửu Đỉnh Ký

(九鼎记续集)
Tác giả: Thư Tả Vị Lai (书写未来)
Chương 55: Sơ lâm năm trọng giới
Dịch :Kokichi
Biên Dịch :Kokichi
Nguồn :4vn.eu
"Oanh ca!"
Ngày này, toàn bộ tứ trọng sơn đều rung động một chút. Nguyên nhân không khác, chính là bởi vì ‘thông
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn