Trang chủ Tiên Hiệp Tiên Hiệp (Cổ điển) Hắc Phong Thần Đạo Chương 83 : Tứ cường Mộc trận

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 83 : Tứ cường Mộc trận

Hắc Phong Thần Đạo Tam Tiếu 3043từ 2019-10-25 22:04:14
Trận bán kết đầu tiên khiến mọi người bất ngờ, còn trận bán kết thứ hai lại khiến người ta khiếp sợ.
Một kiếm phá trận, Khổng Thương Bá chỉ dùng một kiếm đã phá tan trận pháp của Kim Liên Tiên Tử khi trận đấu bắt đầu chẳng được mấy thời gian. Một kiếm đủ bốn đơn vị linh lực, không hơn không kém, sự kết hợp hoàn mỹ giữa lực lượng và tốc độ dưới sự chính xác
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn