Trang chủ Võ hiệp Võ hiệp cổ điển Gươm Đàn Nửa Gánh Chương 10 : Phúc Chân đọ sức Trương Triều Long

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 10 : Phúc Chân đọ sức Trương Triều Long

Gươm Đàn Nửa Gánh Xuân Thu 4874từ 2014-06-03 15:43:54
Đêm dạ hội tấn phong cho quan quân nhà Thanh từ tên chỉ huy cao nhất là Tốn Sĩ Nghị, Hứa Thế Hanh, Sầm Nghi Đống, Trương Triều Lơng ...đến một tên bộ tốt cũng dược tặng phẩm hàm do vua Càn Long khích lệ ...
Đèn đuốc chói rực bến Tây Long, thuyền bè san sát không để cho một thuyền lạ nào đến gần được. Trung tâm là Tây Long cung đồ sộ uy nghiêm như một tờa thành của bậc vua Lê chúa
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn