Trang chủ Tiên Hiệp Tiên Hiệp (Cổ điển) Giới Thần Chương 1020 : Pháp tắc đóng băng

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 1020 : Pháp tắc đóng băng

Giới Thần Nguyễn Văn Thanh 1476từ 2019-07-31 15:04:51
Phượng hoàng tốc độ bay cực kỳ nhanh, dưới thần cấp uy áp dù là bay tận vạn mét cao không cũng đủ quét mặt đất thành tử địa.
Nó bằng tốc độ này bay qua, không gì có thể tránh né nổi, nhân loại vô lực liền như ngả rạ mà chết, nổ tung mà chết, thiêu cháy mà chết, nghiền vụn mà chết
3 đạo phượng ảnh to lớn che trời như vậy bay đi, là biết bao nhiêu nhân mạng chết đi.
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn