Trang chủ Võ hiệp Võ hiệp cổ điển Giang Sơn Như Họa Chương 1 : Giày đen, tất trắng, áo vải xanh.

Giang Sơn Như Họa

Tác giả: Ôn Thụy An

  • Võ hiệp

    Thể loại
  • 22-04-2014Ngày đăng
  • 9081 từ

    Hoàn thành
Truyện được đăng bởi thành viên của Tàng Thư Các
©Tàng Thư Các

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 1 : Giày đen, tất trắng, áo vải xanh.

Giang Sơn Như Họa Ôn Thụy An 9081từ 2014-04-22 08:54:29

Giang Sơn Như Họa [Thần Châu Kỳ Hiệp]

Tác giả: Ôn Thụy An
Chương 1: Giày đen, tất trắng, áo vải xanh.
Người dịch: ngo_ngo
Biên tập: 有希長門
Nguồn: tangthuvien
Tiêu Thu Thủy vẫn chưa chết.
Mưa to, gió lớn, đêm đen, nhưng Tiêu Thu Thủy vẫn chưa chết.
Hắn đang ở dưới vách đá, giữa
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn