Trang chủ Huyền Huyễn Dị thế đại lục Gia Cát Linh Ẩn Chương 22 : Âm mưu của Đại phu nhân

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 22 : Âm mưu của Đại phu nhân

Gia Cát Linh Ẩn Cửu Dã Thần Tây 1509từ 2015-01-28 08:50:53
“Tam tiểu thư, nô tỳ có việc cần bẩm báo.” Vừa vào cửa, Thiên Thu liền quỳ xuống đất, nói với Gia Cát Linh Ẩn.
Gia Cát Linh Ẩn đứng đậy, nói: “Có chuyện gì, ngươi cứ từ từ mà nói.”
“Vừa rồi Tiêu quản gia tới tìm Đại phu nhân, có lẽ vẫn là chuyện
khôi phục chức quản gia cho hắn. Không biết Đại phu nhân nói gì,
Tiêu quản gia khen kế
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn