Trang chủ Khoa Huyễn Tinh tế văn minh Dragon Chronicle Chương 5-2 : Battle Royal (part 2)

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 5-2 : Battle Royal (part 2)

Dragon Chronicle Quỷ Ác 3957từ 2019-09-29 07:14:36
- BÙM
Con rồng trắng bắn ra hàng loạt tia ánh sáng từ cánh của nó vào các khu vực nằm trong phạm vi bán kính 4km
- Zarc, có cách nào ngăn nó lại được không. Cứ để thế này, con rồng của ngươi sẽ gây thêm nhiều thiệt hại
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn