Trang chủ Võ hiệp Võ hiệp cổ điển Đỉnh Kiếm Các 8 - Ảo Thế Chương 11 : Phạm Âm

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 11 : Phạm Âm

Đỉnh Kiếm Các 8 - Ảo Thế Thương Nguyệt 1515từ 2016-08-17 22:54:58
Dường như chỉ trong một đêm, cả võ lâm trời long đất lở.
Đỉnh Kiếm các Tạ gia sụp đổ hoàn toàn, lão các chủ bị giết, nhị công tử trọng thương tàn phế, còn đại công tử điên khùng trong truyền thuyết, thì đượcThiếu Lâm Không Tính đại sư đưa lên Tung Sơn.
Sau đó, lại có người bác bỏ tin đồn trước kia, rằng:
Vị Kiếm Yêu công tử đó, đích thực không điên, mà là bị
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn