Trang chủ Quân Sự Quân Sự - Lịch Sử Dị Giới Quân Đội Chương 1 : Hữu đa thiểu ái khả dĩ trùng lai

Dị Giới Quân Đội

Tác giả: Lý Bố Y

  • Quân Sự

    Thể loại
  • 24-05-2014Ngày đăng
  • 3725 từ

    Hoàn thành
Truyện được đăng bởi thành viên của Tàng Thư Các
©Tàng Thư Các

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 1 : Hữu đa thiểu ái khả dĩ trùng lai

Dị Giới Quân Đội Lý Bố Y 3725từ 2014-05-24 11:37:57

Dị Giới Quân Đội

Tác giả: Lý Bố Y
Quyển thứ nhất
Chương 1: Hữu đa thiểu ái khả dĩ trùng lai
Dịch: vienmobo
Nguồn: 4vn.eu
“Vân, ngươi phải tỉnh lại, đứng lên!” Trong bóng tối, Lưu Vân nghe được thanh âm người yêu.
“Nguyệt Nhi vừa khóc?” vuốt ve khuôn
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn