Trang chủ Quân Sự Quân Sự - Lịch Sử Đế Trụ Chương 119 : Bình địa kinh lôi

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 119 : Bình địa kinh lôi

Đế Trụ Tri Bạch 2699từ 2019-06-01 20:27:23
Quân Chu hiện như tên đã lắp vào cung, chỉ cần buông tay một cái, hàng vạn quân Chu sẽ giống như mũi tên nhọn hướng về phía trận địa quân Hán. Nhưng sự có mặt của Lưu Lăng, lại khiến cho cung đã giương không thể không thu lại. Giống như một người đang đại tiện, vốn đã phá quan muốn ra rồi, lại vì tình huống đột xuất mà không thể không rụt lại, mức độ khó chịu là có thể hiểu
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn