Trang chủ Quân Sự Quân Sự - Lịch Sử Đế Quốc Cuồng Lan Chương 99 : Chủ Tướng

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 99 : Chủ Tướng

Đế Quốc Cuồng Lan Chàng Phá Nam Tường 6382từ 2015-01-27 22:33:19

Đế Quốc Cuồng Lan

Tác giả: Chàng Phá Nam Tường
Chương 99: Chủ Tướng
  
Ads
Đỗ Binh giục ngựa xông vào doanh địch, đơn giản vẽ một đường thương , trường thương đâm vào ngực một binh lính địch, mượn nhờ lực xung kích hất lên, thi thể tên binh lính địch giống như một người bù nhìn bị vứt
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn