Trang chủ Huyền Huyễn Đông Phương Huyền Huyễn Đấu Phá Thương Khung Chương 722 : Độc Tông

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 722 : Độc Tông

Đấu Phá Thương Khung Thiên Tàm Thổ Đậu 4066từ 2014-02-18 11:42:36

Đấu Phá Thương Khung

Tác giả : Thiên Tàm Thổ Đậu
Chương 722: Độc Tông
Dịch: Trấn Ma Thị Giả
Biên : dihiep2010 (A Híp)
Nguồn: Bàn Long Chiến Đội - Banlonghoi.com
Sau khi trao đổi cùng Hải Ba Đông, đoạn thời gian tiếp theo, Tiêu Viêm vẫn chưa một lần đi ra ngoài, mà vẫn an tĩnh
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn