Trang chủ Huyền Huyễn Đông Phương Huyền Huyễn Đấu Phá Thương Khung Chương 678 : Đai khai sát giới

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 678 : Đai khai sát giới

Đấu Phá Thương Khung Thiên Tàm Thổ Đậu 3644từ 2014-02-18 11:42:18

Đấu Phá Thương Khung..:: o0o ::..

Chương 678: Đai khai sát giới

Dịch: Tien_Kid_Pro(A Tiến)
Biên: Tien_Kid_Pro(A Tiến)
Nguồn: 2T
Lưu quang xẹt qua phía chân trời. Sau một lát, chợt hiện tại trên bầu trời đế đô.
Mười mấy đạo thân ảnh chấn động sau lưng là đấu khí hai cánh, cuối cùng dưới ánh
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn