Trang chủ Huyền Huyễn Đông Phương Huyền Huyễn Đấu Phá Thương Khung Chương 642 : Giao dịch

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 642 : Giao dịch

Đấu Phá Thương Khung Thiên Tàm Thổ Đậu 3986từ 2014-02-18 11:42:03

Đấu Phá Thương Khung

..:: o0o ::..
Chương 642: Giao dịch
Dịch: giotbuonroi
Biên dịch: A Tút
Nguồn: Bàn Long Chiến Đội - 2T
“Các ngươi muốn xây thêm thế lực tại Hắc Giác Vực?” Trong phòng nghị sự trưởng lão, Tô Thiên sau khi nghe được Tiêu Viêm trinh bày, vung da giữa hai hàng
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn