Trang chủ Huyền Huyễn Đông Phương Huyền Huyễn Đấu Phá Thương Khung Chương 85 : Tiếp nhận

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 85 : Tiếp nhận

Đấu Phá Thương Khung Thiên Tàm Thổ Đậu 2649từ 2014-02-18 11:36:30

Đấu Phá Thương Khung

Tác giả: Thiên Tàm Thổ Đậu
Chương 85: Tiếp nhận
Dịch: Blue
Biên tập: Blue
Nguồn: truongton
Đối mặt với hơn mười tứ tinh đấu giả cầm thiết côn trong tay, mấy tên hộ vệ vừa diễu võ dương oai lúc trước, sắc mặt nhất thời trắng bệch, còn chưa kịp chạy trốn, một thanh thiết côn
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn