Trang chủ Huyền Huyễn Đông Phương Huyền Huyễn Đấu Phá Thương Khung Chương 611 : Tấn giai đấu vương

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 611 : Tấn giai đấu vương

Đấu Phá Thương Khung Thiên Tàm Thổ Đậu 4238từ 2014-02-18 11:41:52

Đấu Phá Thương Khung

..:: o0o ::..
Chương 611: Tấn giai đấu vương
Dịch: A Rờ
Biên dịch: A Tút
Nguồn: Bàn Long Chiến Đội - 2T
Năm tháng như thoi đưa. Xuân đi thu tới, bất tri bất giác, tràng đại chiến kinh thiên động địa phát sinh trong nội viện trước kia, tới nay đã qua một năm thời gian. truyện copy
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn