Trang chủ Huyền Huyễn Đông Phương Huyền Huyễn Đấu Phá Thương Khung Chương 550 : Oan gia ngõ hẹp!

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 550 : Oan gia ngõ hẹp!

Đấu Phá Thương Khung Thiên Tàm Thổ Đậu 3654từ 2014-02-18 11:41:27

Đấu Phá Thương Khung

Chương 550: Oan gia ngõ hẹp!
Dịch:DeviloftheDark
Biên: gravity239 (A Vi)
Nguồn: Bàn Long Chiến Đội-2T
Trung tâm quảng trường, địa phương lớn nhất trong nội viện, bình thường luôn đóng kín, chỉ khi nào nội viện tổ chức thi tài thì mới được mở, mà “Cường Bảng” đại tái
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn