Trang chủ Huyền Huyễn Đông Phương Huyền Huyễn Đấu Phá Thương Khung Chương 534 : Động Tĩnh

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 534 : Động Tĩnh

Đấu Phá Thương Khung Thiên Tàm Thổ Đậu 4318từ 2014-02-18 11:41:18

Đấu Phá Thương Khung

Chương 534: Động Tĩnh
Dịch:Lê.Kiếm (A Kiếm)
Biên: Lê.Kiếm (A Kiếm)
Nguồn: Bàn Long Chiến Đội-2T
Trên ngọn núi xanh ngát, sâm bạch hỏa diễm trong rừng cây như ẩn như hiện, có chút quỷ dị.
Dược lão sắc mặt già nua nhìn sâm bạch hỏa diễm đang cấp
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn