Trang chủ Huyền Huyễn Đông Phương Huyền Huyễn Đấu Phá Thương Khung Chương 517 : Trở về nội viện

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 517 : Trở về nội viện

Đấu Phá Thương Khung Thiên Tàm Thổ Đậu 3674từ 2014-02-18 11:41:11

Đấu Phá Thương Khung

Chương 517: Trở về nội viện
Dịch: big_crazy
Biên dịch: Dangneo (A Nèo)
Biên tập: Tiền Như Mạng
Nguồn: Bàn Long Chiến Đội-2T
Đỉnh núi, một đạo bóng người như thiểm điện chợt chuyển động, lôi điện nhàn nhạt dưới chân bóng người như ẩn như hiện. Trong tay, 1 thanh
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn