Trang chủ Huyền Huyễn Đông Phương Huyền Huyễn Đấu Phá Thương Khung Chương 516 : Tiến nhập Đấu Linh

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 516 : Tiến nhập Đấu Linh

Đấu Phá Thương Khung Thiên Tàm Thổ Đậu 3202từ 2014-02-18 11:41:11

Đấu Phá Thương Khung

Chương 516: Tiến nhập Đấu Linh
Dịch: assassin8x
Biên dịch: Dangneo (A Nèo)
Biên tập: Tiền Như Mạng
Nguồn: Bàn Long Chiến Đội-2T
Bên trong sơn động, mắt nhìn thấy nước thuốc trong chậu gỗ bỗng cấp tốc xoay tròn, với bản lãnh của mình Dược Lão tự nhiên có
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn