Trang chủ Huyền Huyễn Đông Phương Huyền Huyễn Đấu Phá Thương Khung Chương 72 : Sơ học luyện dược

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 72 : Sơ học luyện dược

Đấu Phá Thương Khung Thiên Tàm Thổ Đậu 2740từ 2014-02-18 11:36:23

Đấu Phá Thương Khung

Chương 72: Sơ học luyện dược
Dịch :hoanghaiha
Nguồn: 2T
Rời khỏi phòng nghị sự, Tiêu Viêm trở lại phòng của chính mình, để luyện chế thuốc chữa thương cần phải chuẩn bị một số thứ cho tốt, sau đó lặng lẽ lên sau núi đến cái sơn động hẻo lánh vắng vẻ lúc trước tu luyện kia.
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn