Trang chủ Huyền Huyễn Đông Phương Huyền Huyễn Đấu Phá Thương Khung Chương 495 : Huyễn Kim hoả

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 495 : Huyễn Kim hoả

Đấu Phá Thương Khung Thiên Tàm Thổ Đậu 4156từ 2014-02-18 11:41:03

Đấu Phá Thương Khung

Chương 495: Huyễn Kim hoả
Dịch: ???
Biên dịch: Dangneo (A Nèo)
Biên tập: Tiền Như Mạng
Nguồn: Bàn Long Chiến Đội-2T
Sau khi Hách trưởng lão tuyên bố bắt đầu, toàn bộ ánh mắt thoáng cái chuyển hướng tới hai người phía sau thạch thai, âm thanh nhốn nháo
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn