Trang chủ Huyền Huyễn Đông Phương Huyền Huyễn Đấu Phá Thương Khung Chương 480 : Thanh Chi Hoả Linh cao và Tốc Linh Phong đan

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 480 : Thanh Chi Hoả Linh cao và Tốc Linh Phong đan

Đấu Phá Thương Khung Thiên Tàm Thổ Đậu 3542từ 2014-02-18 11:40:58

Đấu Phá Thương Khung

Chương 480: Thanh Chi Hoả Linh cao và Tốc Linh Phong đan
Dịch: gravity239 truyện được lấy từ website tung hoanh
Biên dịch: dangneo
Biên tập: Tiền Như Mạng
Nguồn: Bàn Long Chiến Đội-2T
Chia tay Lâm Diễm, Tiêu Viêm liền chạy thẳng tới Thiên Phần Luyện Khí tháp nằm ở phía bắc của nội viện.
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn