Trang chủ Huyền Huyễn Đông Phương Huyền Huyễn Đấu Phá Thương Khung Chương 430 : Vị trí nội viện.

Sau khi nhấp vào đánh dấu, bạn có thể đánh dấu các dấu trang của từng chương. "Tiến trình đọc" có thể được xem trong kệ trung tâm cá nhân.

Chương 430 : Vị trí nội viện.

Đấu Phá Thương Khung Thiên Tàm Thổ Đậu 3885từ 2014-02-18 11:40:30

Đấu Phá Thương Khung

Chương 430: Vị trí nội viện.
Dịch: A Dấm
Biên dịch : Thương Long
Nguồn: 2T
Khi hai người Tiêu Viêm và Huân Nhi đến trước thư phòng của phó viện trưởng Hổ Kiền, chỉ thấy trên khu đất trống phía trước cửa sớm đã đứng đầy không
Mục lục
Danh sách chương
Cài đặt
Cài đặt
Di động
Đọc trên thiết bị di động
Tủ sách
Thêm vào tủ sách
Truyện
Quay trở lại trang truyện
Games
Các game được giới thiệu bởi TTC
Bình luận
Bình luận
Chỉ dẫn